بررسی انتقادی نظریه های جامعه شنای درباره انقلاب اسلامی
34 بازدید
محل نشر: همایش انقلاب اسلامی و رسالت جامعه شناسی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دیدگاه انتقادی به نظریه های جامعه شناسان غربی که پیرامون انقلاب اسلامی ارائه شده است