امر به معروف و نهی از منکر اصل جایگزین برای نظریه های هنجاری رسانه
31 بازدید
محل نشر: معرفت فرهنگی اجتماعی شماره 15، 1392
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی