اصل مردم‌داری در مدریرت اسلامی و معیارهای آن
36 بازدید
محل نشر: اسلام و پژوهش های مدیریتی، س اول، ش 4، بهار 1391
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی