شاخص های ارتباطات اجتماعی در جامعه اسلامی
48 بازدید
ناشر: مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی